تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

ریال,کسب درآمد از اینترنت,کسب,پول,پولدار شدن,دلار,کسب درآمد ,پول ,درآمدزایی اینترنتی,درآمدزایی

ریال,کسب درآمد از اینترنت,کسب,پول,پولدار شدن,دلار,کسب درآمد ,پول ,درآمدزایی اینترنتی,درآمدزایی

ریال,کسب درآمد از اینترنت,کسب,پول,پولدار شدن,دلار,کسب درآمد ,پول ,درآمدزایی اینترنتی,درآمدزایی

کلیک
معرفی سایت های درآمدزا | درآمد از اینترنت

سایت تبلیغ رنک
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:31

تبلیغ رنک

تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 6 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 7 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

کسب درآمد از سورف ، بنر کلیکی ، پاپ آپ و بنر پی پی سی

ارزش کلیک زیرمجموعه مستقیم : 1 تومان

حداقل برداشت : 1000 تومان ، 2000 تومان ، 3000 تومان

کارمزد برداشت : 0 درصد

قوانین برداشت : امتیاز مثبت - ثبت پرداخت در انجمن:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 43276
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت گل باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 09:26

گل باکس

تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 3 تومان

حداقل برداشت : 3000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : در انجمن خود سایت مطالعه نمایید.:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 101323
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت آذرباکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:23

آذر باکس

تعداد آگهی استاندارد : 32 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان جاری

تعداد آگهی کوچیک : 9 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان جاری

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 8 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان سپرده

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 5 تومان

حداقل برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : در انجمن خود سایت مطالعه نمایید.:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 3061
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت آرتا باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:14

آرتا باکس

تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 5 تومان

حداقل برداشت : 5000 تومان ، 10000 تومان ، 15000 تومان

کارمزد برداشت : 0 درصد

قوانین برداشت : اعلام در اثبات پرداخت های انجمن،فعالیت مستمر:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 108209
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت پی تی سی ایرانیان
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:37

پی تی سی ایرانیان

تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 30 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 10 تومان

حداقل برداشت : 4000 تومان ، 7000 تومان ، 9000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : برداشت تا 14 هزار تومان فقط با امتیاز مثبت:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 86132
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت تیم تک
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:35

تیم تک

تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 4 تومان

حداقل برداشت : 15000 تومان ، 10000 تومان ، 5000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : نامشخص:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 103376
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت گلد پی تی سی ایران
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:52

گلد پی تی سی ایران

تعداد آگهی استاندارد : 14 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 6.6 تومان

حداقل برداشت : 5000 تومان ، 7000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : امتیاز مثبت هر 1000 تومان 10 امتیاز ، تکمیل اطلاعات ، فعالیت مداوم:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 67294
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,گلد پی تی سی ایران,گلد,
سایت آسیا باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:42

آسیا باکس

تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 0 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 2 تومان

حداقل برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : بدون قانون:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 154402
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,آسیا باکس,آسیا,اسیا,اسیا باکس,
تبلیغات کلیکی ساقی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:33

ساقی باکس

 

تعداد آگهی استاندارد : 15 عدد ارزش هر آگهی : 18 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 5 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 2 تومان

برای مطالعه دیگر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه نمایید.:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 82594
:: برچسب‌ها: تبلیغات کلیکی ساقی باکس,تبلیغات کلیکی,تبلیغات,کلیکی,ساقی باکس,ساقی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
شبکه تبلیغات اینترنتی پروکلیکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:33

تعداد آگهی : 8 عدد - مبلغ دریافتی از آگهی ها : 0.054

کسب درآمد از روش های دیگری که با وورد به سایت با آنها آشنا خواهید شد.

حداقل برداشت : 1 دلار - زمان واریز درخواست برداشت : 1 ساعت الی 15 روز

کارمزد برداشت : 8 درصد - فاصله برداشت : 15 روز

پرداخت با تبدیل به تومان و واریز به حساب درگاه پرداخت dargahpardakht.com 

قانون اصلی سایت : فعالیت مداوم در بخش های زیر

تبلیغات کلیکی روزانه حداقل 4 کلیک

تبلیغات پی تی سی وال روزانه حداقل 10 کلیک

تبلیغات کلیکی کلیکس وال روزانه حداقل 10 کلیک:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک,پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 214
:: برچسب‌ها: شبکه تبلیغات اینترنتی پروکلیکس,شبکه تبلیغات اینترنتی,پروکلیکس,شبکه تبلیغات,تبلیغات اینترنتی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,پی تی سی,
گروه تجارت الکترونیک دنا
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:48

گروه تجارت الکترونیک دنا

تعداد آگهی استاندارد : 111 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 13 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 25 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 50 تومان

حداقل برداشت : 30000 تومان ، 50000 تومان ، 100000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد  فاصله بین برداشت : 7 روز:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 9018
:: برچسب‌ها: گروه تجارت الکترونیک دنا,دنا,تجارت الکترونیک دنا,تجارت الکترونیک,گروه تجارت الکترونیک,الکترونیک,تجارت,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت ستاره باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:14

ستاره باکس

تعداد آگهی استاندارد : 20 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان

تعداد آگهی کوچیک : 28 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان

تعداد آگهی خیلی کوچیک : 19 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 7 تومان

حداقل برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد

قوانین برداشت : 25 درصد بازیافت سرمایه و امتیاز مثبت:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 56288
:: برچسب‌ها: باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت ستاره باکس,ستاره باکس,ستاره,
سایت پی تی سی باکس پارسی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 08:11
تعداد آگهی استاندارد : 14 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 7 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 10 عد ارزش آگهی : 5 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 1 تومان

حداقل برداشت : 3000 تومان ، 6000 تومان ، 8000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 15 روز
تاریخ افتتاح رسمی سایت 3 دی 1394 میباشد و پس از تاریخ افتتاح پرداختها فعال میشود و امکانات سایت بیشتر خواهد شد
 
برای عضویت در سایت برروی بنر زیر کلیک کلیک کنید.
اد باکس


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 63415
:: برچسب‌ها: پی تی سی باکس پارسی,سایت پی تی سی باکس پارسی,باکس پارسی,پارسی,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت پی جی 20
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 08:07

پی جی 20

تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان

ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 4 تومان

حداقل برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان

کارمزد برداشت : 5 درصد:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 105492
:: برچسب‌ها: سایت پی جی 20,پی جی 20,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت یامال باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 08:06
تعداد آگهی ویژه : 4 عدد ارزش هر آگهی : 0.04 تومان
حداقل برداشت : 2 دلار


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 7904
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت یامال باکس,یامال باکس,باکس,یامال,
سایت نیل باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 08:04

نیل باکس

تعداد آگهی ویژه : 6 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی استاندارد : 1 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 2.5 تومان
امتیاز هر کلیک : 10 امتیاز
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای
 : 2 تومان ، 5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم : 3 تومان، 5 تومان
کمیسیون ارتقاء حساب زیرمجموعه ها : 2000 تومان
حداقل
 برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان
مدت زمان بین دو برداشت 9 روز
بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 8174
:: برچسب‌ها: سایت نیل باکس,باکس,نیل,نیل باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت ملی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 08:03

سایت جدید ملی باکس با پرداخت به دلار

آگهی استاندارد : تعداد 2 عدد ارزش هر کلیک 0.0025 دلار

آگهی استاندارد : تعداد 3 عدد ارزش هر کلیک 0.005 دلار

آگهی ویژه : تعداد 3 عدد ارزش هر کلیک 0.01 دلار

دارای تبلیغات شانسی و مسابقه جذب زیرمجموعه

سه حداقل برداشت اول 0.1 دلار ؛ 2 دلار ؛ 5 دلار پرفکت مانی طبق توضیحات در خود سایت داده پرداخت آنی هست و کارمزد 3 درصد فاصله ای هم برای برداشت ندارد.

برای عضویت در سایت کلیک کنید.:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 7093
:: برچسب‌ها: سایت ملی باکس,باکس,ملی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت راز کلیک
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:59

راز کلیک

تعداد آگهی ویژه : 5 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
امتیاز هر کلیک : 10 امتیاز
ارزش هر کلیک زیرمجموعه
 : 4 تومان
امتیاز از معرفی هر زیرمجموعه : 500 امتیاز
حداقل برداشت : 1000 تومان ، 2000 تومان ، 5000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 8 روز
قوانین برداشت : بازیافت سرمایه 25 درصد-کلیک روزانه


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5152
:: برچسب‌ها: سایت راز کلیک,کلیک,راز کلیک,راز,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت علی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:57

علی باکس

تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 10 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 20 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 2 تومان
حداقل برداشت : 3000 تومان ، 5000 تومان
بدون کارمزد برداشت،قانون برداشت امتیاز مثبت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5356
:: برچسب‌ها: سایت علی باکس,باکس,علی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت اد باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:55

اد باکس

تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 12 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 7 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 6 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 2000 تومان ، 5000 تومان ، 20000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 20 روز
قوانین برداشت : قوانین در سایت درج نشده است.


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 86515
:: برچسب‌ها: سایت اد باکس,اد باکس,باکس,اد,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
نیزه باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:54

نیزه باکس

تعداد آگهی ویژه : 7 عدد ارزش هر آگهی : 27.5 تومان
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
تعداد آگهی ماکرو : 2 عدد ارزش هر آگهی : 12.5 تومان
تعداد آگهی مینی : 1 عدد ارزش هر آگهی : 7.5 تومان
تعداد آگهی خیلی تینی : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
حداقل برداشت : 10000 تومان
قوانین برداشت : در خود سایت مطالعه شود.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5469
:: برچسب‌ها: نیزه باکس,نیزه,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
باکس ایرانی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:44

باکس ایرانی

تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 50 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 6 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای
 : 9 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های 
مستقیم
 : 3 تومان
حداقل برداشت : 10000 تومان ، 20000 تومان ، 30000 تومان
کارمزد برداشت : 10 درصد , 
مدت زمان بین دو برداشت 10 روز
بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5491
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,باکس ایرانی,ایرانی,باکس,
پی تی سی گاد
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:41

پی تی سی گاد

تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 3000 تومان ، 6000 تومان ، 10000 تومان
کارمزد برداشت : 15 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 20 روز
قوانین برداشت : امتیاز مثبت، ثبت ایمیل،اثبات پرداخت
،
فعالیت مداوم در بخش کلیکی،شماره تماس


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 44140
:: برچسب‌ها: پی تی سی گاد,گاد,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
باکس وان
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:40

باکس وان

تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 30 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 5 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 3000 تومان ، 5000 تومان ، 10000 تومان
کارمزد برداشت : 20 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 4 روز
قوانین برداشت : امتیاز مثبت،هر 3 ماه امتیاز کسرها صفر میشود
فعالیت مداوم در بخش کلیکی


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 3604
:: برچسب‌ها: باکس وان,باکس,وان,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت ایرانیان 21
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:39
افزایش رنک سایت
تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی گوگل : 2 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
تعداد آگهی بنر : 1 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم : 2 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3994
:: برچسب‌ها: سایت ایرانیان 21,ایرانیان 21,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت پی تی سی پارسی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:38
پی تی سی پارسی
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 3 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان ، 
3,000 تومان ، 
5,000 تومان
بدون 
کارمزد برداشت
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3952
:: برچسب‌ها: سایت پی تی سی پارسی,پی تی سی پارسی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت ایرانی pearlbux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:37
تعداد آگهی 8 عدد - درآمد روزانه 0.02 دلار - حداقل برداشت 2 دلار
پرداخت به حساب های : پرفکت مانی ، جهان پی 


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3814
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت سالار باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:35

سالار باکس

تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 18 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 2 تومان
حداقل برداشت : 1000 تومان ، 2000 تومان ، 3000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 7 روز
قوانین برداشت : امتیاز مثبت،5 پست در انجمن،پرداخت فقط به درگاه پرداخت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 53243
:: برچسب‌ها: سایت سالار باکس,سالار باکس,باکس,سالار,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت درآمد باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 07:33
درآمد باکس
تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 25 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 15,000 تومان , 20,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4671
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
آموزش کسب درآمد از روبوت بلاگ
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:59
 
با عرض سلام خدمت عزیزان علاقه مند به کسب درآمد از اینترنت :)
با آموزش شیوه جدیدی از کسب درآمد در خدمت شما هستم.
به تازگی سایتی به نام روبوت بلاگ روش جدیدی از کسب درآمد در اینترنت را ارائه کرد که به نظر بنده راه خوبیست.
در این سایت شما به راحتی می توانید فقط با زدن کد امنیتی درآمد کسب کنید.
خوب ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید ، برای ثبت نام روی لینک زیرکلیک کنید.
 


:: موضوعات مرتبط: دیگر روشها, | بازدید : 7661
:: برچسب‌ها: آموزش کسب درآمد از روبوت بلاگ,روبوت بلاگ,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,
سایت بلاگ باکس ایرانیان
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:54
بلاگ باکس
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان بدون 
کارمزد برداشت
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4890
:: برچسب‌ها: سایت بلاگ باکس ایرانیان,بلاگ باکس ایرانیان,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت پارسی رنک
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:44

پارسی رنک

تعداد آگهی کلیکی : 14 عدد ارزش هر آگهی : 8 تومان
تعداد آگهی گوگل : 2 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
 
ارزش کلیک هر آگهی توسط زیزمجموعه : 4 تومان
ارزش هر جستجوی گوگل توسط زیرمجموعه : 5 تومان
درآمد از خرید تبلیغات زیرمجموعه 10 درصد از کل مبلغ
درآمد از واریز مبلغ زیرمجموعه به سایت 5 درصد از کل مبلغ
هر 7 روز می توانید یک نوبت درآمد خود را بدون محدودیت و سقف برداشت کنید.
حداقل برداشت از سایت 10000 تومان می باشد
پرداخت به بانک های شبکه شتاب انجام می شود.
بعد از ثبت درخواست برداشت طی 36 ساعت کاری مبلغ به حساب ثبت شده واریز می شود


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4080
:: برچسب‌ها: سایت پارسی رنک,پارسی رنک,رنک,پارسی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت بهار باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:39
بهار باکس
تعداد آگهی استاندارد : 8 عدد ارزش هر آگهی : 21 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 2 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 2,000 تومان , 3,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 2778
:: برچسب‌ها: بهار,بهارباکس,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت پی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:38
پی باکس
تعداد آگهی بزرگ : 1 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی مینی : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی تینی : 4 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
حداکثر تعداد کلیک در روز 9 عدد
سود از زیرمجموعه مستقیم : 10 تا 15 درصد از هر نوع کلیک
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 2,000 تومان , 3,000 تومان
 , 5,000 تومان
کارمزد برداشت : 0 درصد
قوانین برداشت : رعایت حداقل برداشت ، 
اثبات برداشت در انجمن


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3841
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
اموزش کامل paidverts
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:34

اموزش کامل paidverts

سایت paidverts یک سایت هدفمند در میان سایت های تبلیغاتی و کلیک است و بهترین سیستم تبلیغاتی و کسب درامد را دارا می باشد.

برای مطالعه آموزش فعالیت در این سایت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 9508
:: برچسب‌ها: اموزش کامل paidverts,paidverts,pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت جدید پارت کلیک
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:26

ایرانیان کلیکس

تعداد آگهی : 48 عدد-ارزش هر آگهی : 3 تومان-درآمد روزانه : 144 تومان
با معرفی این سایت به دیگران 10 درصد از کل درآمد زیرمجموعه را کسب کنید
حداقل درخواست برداشت در این سایت 8000 تومان می باشد
زمانی که موجودی شما به 10000 تومان رسید حق برداشت دارید.
در زمان برداشت باید 2000 تومان به عنوان پس انداز در حساب شما باقی بماند.
نکته بسیار خوب این سایت این هست که میشه تمامی آگهی ها را در یک زمان باز کرد.
برای مطالعه قوانین و راهنمای این سایت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 25854
:: برچسب‌ها: سایت جدید پارت کلیک,پارت کلیک,کلیک,پارت,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت آر تی آر باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 06:10
تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 7 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 7 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 2 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 2,000 تومان , 3,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : امتیاز مثبت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 37984
:: برچسب‌ها: سایت آر تی آر باکس,آر تی آر باکس,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
رنک باکس دوباره فعال شد.
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:50

رنک باکس

تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 3 تومان
حداقل برداشت : 5000 تومان ، 10000 تومان ، 15000 تومان
کارمزد برداشت : 10 درصد
مدت زمان بین دو برداشت 10 روز
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 5076
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,رنک باکس,رنک,باکس,
سایت باکس باز
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:32
تعداد آگهی استاندارد : 7 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
 : 3 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 3,000 تومان , 5,000 تومان
بدون کارمزد برداشت
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3537
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت رنک باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:31
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 15,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 , 10 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3939
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سه سایت خارجی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:29
10 آگهی که جمعا میشه 0.9 یورو
10 و 20 و 30 ثانیه ای
قانون برداشتش اینه که باید حداقل 10 تا زیر مجموعه مستقیم داشته باشید.


با ثبت نام در حساب جاری 5 یورو میده

60و 30 ثانیه ای
25 آگهی که جمعا میشه 1.65 یورو

با ثبت نام در حساب جاری 5 یورو میده

10 و 20 و 30 ثانیه ای
23 آگهی که جمعا 2.07 یورو میده
قانون برداشتش اینه که باید حداقل 10 تا زیر مجموعه مستقیم داشته باشید

همه ی این باکس ها هم به EgoPay , Okpay , perfectMoney , Paypal , Payza پرداختی دارن.


سایت مانی گروپ هیچگونه پاسخی به سوالات شما نخواهد داد برای دریافت پاسخ به وبلاگ معرف مراجعه نمایید.در صورت باز نشدن وبلاگ معرف لطفا صفحه ی مرورگر خود را ریفرش نمایید.با تشکر:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 2553
:: برچسب‌ها: سایت خارجی Graybux,سایت خارجی,Graybux,کسب درآمد از اینترنت,کلیک,کسب درآمد,daybux,neatbux,
سایت سکه
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:24
سکه
تعداد آگهی استاندارد : 21 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 8 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 11 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 5 تومان
حداقل برداشت : 10,000 تومان , 20,000 تومان , 30,000 تومان
 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4480
:: برچسب‌ها: سایت سکه,سکه,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت تی ام باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:22
تی ام باکس
تعداد آگهی استاندارد : 12 عدد ارزش هر آگهی : 21 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 5 عدد ارزش هر آگهی : 12 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 6 تومان سپرده
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 2,000 تومان , 3,000 تومان
کارمزد برداشت : 3 درصد
قوانین برداشت : بازیافت 50 درصد
خرید سهام برای برداشت 10,000 تومان به بالا


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3455
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت دباکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:21
یاسان باکس
تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 8 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان سپرده
تعداد آگهی بنر : 2 عدد ارزش هر آگهی : 1 تومان
 
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4494
:: برچسب‌ها: سایت دباکس,دباکس,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
مهر باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:20
مهر باکس
تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
 
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 2 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3512
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
یاسان باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:19
یاسان باکس
تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 1 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 20,000 تومان
40,000 تومان
 , 80,000 تومان
 , 160,000 تومان 
, 5,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 , 6 , 7 , 8 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3477
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت خارجی nightbux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:05
سایت کلیک پیکو آپ
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:04
نمایش باکس
تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 15 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی بنر کلیکی : 
1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی گوگل کلیکی : 
2 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 2.4 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : قانون برداشت نامعلوم


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3715
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت بیت کوین QoinFaucet
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:00
کسب درآمد از بیت کوین
 
 
250 تا 750 ساتوشی در هر ساعت
 
حداقل برداشت 1000 ساتوشی
 
پرداخت به FaucetBox


:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 4451
:: برچسب‌ها: سایت بیت کوین QoinFaucet,QoinFaucet,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,
سایت نمایش باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:57
نمایش باکس
تعداد آگهی استاندارد : 7 عدد ارزش هر آگهی : 12 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 77 عدد ارزش هر آگهی : 1 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم
 : 4 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 2.4 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 8,000 تومان , 14,000 تومان
کارمزد برداشت : 14 درصد
قوانین برداشت : امتیاز مثبت،بازیافت سرمایه 50% ، اثبات برداشت
در انجمن،فعالیت در انجمن برای هر برداشت 10 پست مفید


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4585
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت نمایش باکس,نمایش باکس,باکس,نمایش,
سایت فایرمانی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:54
فایر مانی
تعداد آگهی استاندارد : 19 عدد ارزش هر آگهی : 14 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 7 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 9 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 4 تومان
 : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 4 درصد
قوانین برداشت : امتیاز مثبت،بازیافت سرمایه 25% ، اثبات برداشت
در انجمن،فعالیت در انجمن برای هر برداشت 5 پست مفید
6 روز فعالیت مستر در سایت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3791
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت خارجی fixoclix
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:50
سایت خارجی fixoclix
تعداد آگهی 20 عدد----درآمد روزانه 0.02 دلار
حداقل برداشت 1 دلار----فاصله زمانی بین هر درخواست 10 روز
پرداخت به حساب پرفکت مانی


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5400
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی buxnation
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:28
تعداد آگهی 6 عدد----درآمد روزانه 0.045 دلار
حداقل برداشت 2 دلار---حداکثر برداشت در هر درخواست 0.1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 10 روز
پرداخت به حساب های : بیت کوین ، پرفکت مانی ، اگوپی ، پی پال


:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 5203
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی inadbux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:27

سایت inadbux سومین سایت از مجموعه سایت های inadpros و inadclix است

که به تازگی افتتاح شده است. روال کاری این سایت مثل سایت قبلی ( inadclix) است.

اطلاعات بیشتر درمورد این سایت

عضویت pioneer برای 10 هزار کاربر اول سایت

برداشت از حساب بدون قانون سرمایه گذاری

حداقل برداشت از سایت 4 دلار

پرداخت به حساب های

  

منبع : زوم پی تی سی:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5086
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت باکس استار
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:23

فکر نو

تعداد آگهی استاندارد : 19 عدد ارزش هر آگهی : 19 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 5 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 18 عدد ارزش هر آگهی : 1 تومان
تعداد آگهی گوگل : 2 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی بنر : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 4 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 2 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 14,000 تومان , 24,000 تومان
قوانین برداشت : کلیک کنید.


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 5476
:: برچسب‌ها: سایت باکس استار,باکس استار,استار,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت جرقه ایرانی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:22

جرقه ایرانی

تعداد آگهی استاندارد : 18 عدد ارزش هر آگهی : 18 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 7 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 22 عدد ارزش هر آگهی : 1 تومان
تعداد آگهی گوگل : 4 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی بنر : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 4 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 2 تومان
حداقل برداشت : 1,000 تومان , 14,000 تومان , 24,000 تومان
قوانین برداشت : کلیک کنید.


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 3665
:: برچسب‌ها: سایت جرقه ایرانی,جرقه ایرانی,ایرانی,جرقه,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت خارجی lurcelab
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:20

lurcelab جدیدترین سایت کسب درامد است که سیستم کسب درامدی شبیه سایت paidverts دارد که شما با خرید بسته های تبلیغاتی میتونید درامد داشته باشید.

شما با خرید بسته های تبلیغاتی امتیاز دریافت میکنید و واحد امتیازی این سایت labpoints نام دارد که متناسب با امتیازی که در حسابتون دارید به شما اگهی های تبلیغاتی تعلق میگیره که با کلیک بر روی انها میتونید درامد کسب کنید.

با خرید هر 1 دلار تبلیغات به اندازه ی 1.55 دلار به شما امتیاز تخصیص داده میشود که به همان اندازه اگهی های کلیکی به حسابتون اضافه میشه. سوددهی سایت تقریبا 150 درصد از سرمایه گذاری است و سوددهی قابل قبولی برای کاربران دارد.

برای ثبت نام بر روی بنر زیر کلیک کنید:

در فرم ثبت نام پس از وارد کردن نام کاربری و رمز و ایمیل باید تاریخ تولدتون رو هم وارد کنید . دقت کنید تاریخ تولدی رو که وارد کردید فراموش نکنید و حتما یک جایی یادداشت کنید چون برای برداشت از حساب لازمه.

پرداخت سایت به حساب های :

Perfect Money , Solid TrustPay , Bitcoin

Payeer , OKPay , Paypal , EgoPay , Payza:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 5171
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی paidbiaz
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:11
سایت جدید paidbiaz هدیه به 15.000 کاربر اول یک ماه عضویت premium
 
 
Min. Cashout PMoney $0.01
Min. Cashout Okpay $0.01
Min. Cashout Paypal $1.00
 
پرداخت آنی - بدون فاصله بین هر برداشت
 
تعداد آگهی قابل مشاهده در روز 15 عدد
 
درآمد روزانه با کلیک خودتون در روز 0.0225 دلار
 


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5119
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی جدید profitforest
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:02

سایت profitforest یک سایت جدید و ترکیبی است که راه های مختلفی برای کسب درامد دارد.

کسب درامد از طریق اگهی های کلیکیسرمایه گذاری در پلن های مختلف, سوددهی از طریق سهام,

انجام میکروجاب و ....

طبق گفته ی خود سایت درامد روزانه ی کاربران استاندارد 0.10 دلار است.

سوددهی سایت 150 درصد تا 200 درصد است که این سوددهی بستگی به نوع عضویت کاربر

داره و متغیره.

image

سایت هنوز به طور رسمی فعالیت خودش رو شروع نکرده و حدود 6 روز دیگر فعالیت خود را اغاز

خواهد کرد و کاربران میتوانند شروع به کسب در امد بکنند.:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 4905
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
دو سایت خارجی pexads , kayads
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:58

 

دو سایتی که جزو بهترین سایت های کلیکی جهان محسوب میشوند.

ارزش آگهی های در این دو سایت از 0.001 تا 0.01 $ است.

حداقل برداشت از این دو سایت 4 دلار است

پرداخت به صورت آنی و اتوماتیک به حساب پرفکت مانی است.

هرگز این دو سایت خوب را از دست ندهید...:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 5022
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
اشنایی کامل با مفهوم PTC
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:04

امروزه یکی از کاربرد های مهم اینترنت کسب درامد از آن است و در این زمینه روش های بسیار زیادی وجود دارد یکی از این روش ها تبلیغات و به خصوص تبلیغات کلیکی است که مطلب امروز ما به سایت های PTC یا همون سایت های کلیکی مربوط میشه.:: موضوعات مرتبط: مقاله ها, | بازدید : 2144
:: برچسب‌ها: اشنایی کامل با مفهوم PTC,PTC,paid to click,پرداخت برای کلیک,
سایت خارجی paidmepay
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:01
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 8 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.016 دلار
پس از انجام 100 کلیک اجازه برداشت خواهید داشت.
حداقل برداشت 0.01 دلار - حداکثر برداشت 0.02 دلار
فاصله بین هر درخواست 3 روز
وضعیت پرداخت : عدم واریز برداشت سوم


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5356
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت پی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:59

پی باکس

تعداد آگهی استاندارد : 4 عدد ارزش هر آگهی : 8 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 10 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 4 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت

 :: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4538
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت پی باکس,پی باکس,باکس,پی,
سایت یک پول
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 05:22
درآمد روز از مشاهده آگهی کلیک در این سایت 160 تومان می باشد.
 
حداقل برداشت 2000 تومان می باشد.
 
برای عضویت در سایت برروی تصویر زیر کلیک نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این سایت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 6270
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت کلیکار
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:36
حداقل برداشت 5000 تومان - بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 33291
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,کلیکار,سایت کلیکار,
سایت خارجی feeadz
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:36
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 9 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.018 دلار
پس از انجام 100 کلیک اجازه برداشت خواهید داشت.
حداقل برداشت 0.01 دلار - حداکثر برداشت 0.02 دلار
فاصله بین هر درخواست 3 روز -وضعیت پرداخت : به دلیل عدم واریز اسکم شد.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5854
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی polbux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:27
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 5 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.01 دلار
بدون حداقل و حداکثر برداشت
فاصله زمانی بین هر درخواست 5 روز
وضعیت سایت : ساسپوند شدن سایت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5596
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی justclixptc
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:18
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 9 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.0062 دلار
حداقل برداشت 0.1 دلار
وضعیت پرداخت : تست شده 3 برداشت کمتر از 24 ساعت واریز شده


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4930
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت آریا باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:15
تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 3,000 تومان , 5,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 11590
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت 21 باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:09

ایران مانی

تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 12 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 4 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.6 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 20 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4641
:: برچسب‌ها: سایت 21 باکس,21 باکس,21,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت زد باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:04

ایران مانی

تعداد آگهی استاندارد : 2 عدد ارزش هر آگهی : 16 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 3 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.2 تومان
حداقل برداشت : 4,100 تومان , 9,000 تومان , 15,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : بدون قوانین برداشت


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 3750
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت خارجی xudubux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:03
هدیه عضویت در سایت یک ماه عضویت Golden و 1 دلار در سپرده
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 31 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.0458 دلار
حداقل برداشت 0.02 دلار
بدون حداکثر برداشت و فاصله زمانی بین هر درخواست
وضعیت سایت : عدم واریز برداشت پس از گذشت یک هفته،ساسپند شدن هاست


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5200
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی clicker-pay
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:02
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 23 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.38 دلار
حداقل کلیک برای مجاز شدن برداشت 150 عدد
حداقل برداشت 1 دلار
حداکثر برداشت در هر درخواست 1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 10 روز
وضعیت سایت : عدم واریز برداشت پس از گذشت یک هفته،ساسپند شدن هاست


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5092
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی justpaid
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:00
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 7 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.028 دلار
حداقل برداشت 0.01 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 2 روز
حداکثر برداشت در اکانت استاندارد 0.06 دلار
وضعیت پرداخت : به کاربران استاندارد دیگر پرداختی ندارد.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4703
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی investmentclix
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:59
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 7 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.028 دلار
حداقل برداشت 0.01 دلار
حداکثر برداشت در اکانت استاندارد 0.06 دلار
بدون فاصله زمانی بین هر درخواست
وضعیت پرداخت : به کاربران استاندارد دیگر پرداختی ندارد.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4599
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت ایران مانی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:53

ایران مانی

تعداد آگهی استاندارد : 9 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
درآمد روزانه : 180 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 10 تومان
حداقل برداشت : 8,000 تومان , 10,000 تومان , 120,000 تومان
قوانین برداشت : بدون قوانین فقط رعایت حداقل برداشت ها


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 3364
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت خارجی green-yellow-bux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:37
تعداد آگهی 11 عدد----درآمد روزانه 0.022 دلار
حداقل برداشت 0.02 دلار---حداکثر برداشت در هر درخواست 0.1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 10 روز
وضعیت پرداخت : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4614
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی onhitz
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:36
تعداد آگهی 11 عدد----درآمد روزانه 0.047 دلار
حداقل برداشت 4 دلار---فاصله زمانی بین هر درخواست 15 روز
وضعیت پرداخت : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4443
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی buxtrend
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:35
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 20 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.02 دلار
حداقل برداشت 0.02 دلار
حداکثر برداشت در هر درخواست 0.1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 8 روز
پرداخت آنی : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4497
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی premium-bux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:33
هدیه عضویت 2 دلار در سپرده
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 5 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.05 دلار
حداقل برداشت 0.05 دلار
حداکثر برداشت در هر درخواست 1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 10 روز
وضعیت پرداخت : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4471
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی excellent-clix
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:28
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 8 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.08 دلار
بدون حداقل برداشت
حداکثر برداشت در هر درخواست 0.03 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 4 روز
پرداخت : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4647
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت بیزباکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:26

بیز باکس

تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
درآمد روزانه : 172 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 3 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.2 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4533
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت بیزباکس,بیزباکس,بیز,باکس,
سایت خارجی Digadz
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:22

کسب درامد از Digadz

دیگ ادز یک سایت کلیکی و تبلیغاتی است و سیستمی مشابه سایت معروف paidverts دارد و در مدت کمی که از افتتاح این سایت میگذره اما خیلی خوب تونسته توی پی تی سی موفق باشه و تا به حال میلیون ها نفر از سراسر جهان عضو این سایت هستند.

 
توضیحات بیشتر در ادامه مطلب


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 6931
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت کافه باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:19

کلیک باکس

تعداد آگهی استاندارد : 11 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
درآمد روزانه : 120 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 3 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.2 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4594
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت کافه باکس,کافه باکس,کافه,باکس,
سایت خارجی advtweets
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:11
عضویت شما بعد عضویت در سایت : Basic
تعداد آگهی : 10 عدد ------ درآمد روزانه : 0.05 دلار
حداقل برداشت 0.01 دلار --- حداکثر برداشت در هر بار برداشت 0.08 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 4 روز
وضعیت پرداخت : عدم پرداخت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4372
:: برچسب‌ها: pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی successbux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:09

سایتی جدید مشابه نئو باکس و کاملا از لحاظ امکانات مثل نئو باکس ولی حسن بزرگش که برا ما ایرانی ها مهم هست این سایت با پرفکت مانی و اگو پی هم کار می کنه و مینیموم برداشت یک دلار و انی

درآمد روزانه فقط با آگهی های کلیکی در عضویت استاندارد 0.0181 دلار

دیگه به پرفکت مانی پرداخت ندارد.پرداخت فقط به پی پال و پیزا:: موضوعات مرتبط: پرداخت به دلار ، یورو ، کوین, | بازدید : 5118
:: برچسب‌ها: pid to click,سایت خارجی successbux با پرداخت آنی,سایت خارجی,سایت خارجی successbux,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی onibux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:48
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 7 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.0109 دلار
حداقل کلیک برای اجازه درخواست برداشت 100 کلیک
حداقل برداشت 0.1 دلار
فاصله زمانی بین هر درخواست 4 روز
پرداخت : آنی البته پرداخت به پرفکت مانی غیرفعال شد.


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4866
:: برچسب‌ها: سایت خارجی onibux,onibux,pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی qeobux
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:46
هدیه عضویت پرمیوم
تعداد آگهی در عضویت استاندارد 5 عدد
درآمد روزانه در عضویت استاندارد 0.023 دلار
حداقل برداشت 1 دلار
کارمزد واریز به حساب پرفکت مانی 0.01 دلار


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4556
:: برچسب‌ها: سایت خارجی qeobux,qeobux,pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی paidtologin
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:46

 

سایتی رو خدمتتون معرفی کنم که امکانی رو بوجود اورده که کاربرهاش به ازای هر بار ورود در 24 ساعت به حساب کاربریشون مبلغ 0.001 دلار بهشون پرداخت میکنه که کاربران میتونند پس از رسیدن این مبلغ به 0.01 دلار موجودیشون رو برداشت بزنند . اگه علاقمند شدیدببینید قضیه از چه قراره لطفا تا انتهای مطلب همراه باشید

سایت پید تو لوگین ((Paidtologin))همونطور که خدمتتون عرض کردم به ازای هر بار ورود در 24 ساعت بهتون پول پرداخت میکنه که پس از رسیدن موجودیتون به 0.01 دلار می تونید موجودیتون رو برداشت کنید. مهمترین مزیتهای این سایت یکی اینکه این مبلغ رو می تونید به حساب پرفکت مانی تون برداشت بزنید .دومین مزیت خوب این سایت اینه که تا 10 سطح از زیرمجموعه هاتون به شما پورسانت پرداخت خواهد کرد.

 

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب.......:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 6676
:: برچسب‌ها: سایت خارجی paidtologin,paidtologin,pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت خارجی paidtrust
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:43

 

با سلام خدمت دوستان عزیزو همراهان گرامی در این مطلب میخوام سایت جدید کلیکی رو خدمتتون معرفی کنم که خیلی وقت نیست تشکیل شده و در این مدت کم تونسته با پرداختهای آنی که داشته به همراه نداشتن حداقل برداشت برای حسابهای پرفکت مانی و اوکی پی تونسته به سرعت کاربرهاش رو افزایش بده.یعنی شما میتونید در همون روز اول کلیک موجودیتون رو برداشت کنید و مزیت دیگه اون فعلا این که هر روز میتونید موجودیتون رو برداشت بزنید.بنده خودم از این سایت برداشتهای کامل آنی داشتم که در ادامه مطلب سندش رو خواهید دید.همون حسابهایی که برای ما کاربران ایرانی خیلی جذابه.بخصوص اینکه جوایز ارزنده ای رو برای کاربران برتر در زمینه جذب زیرمجموعه مستقیم قرار داده.اماخب به دلیل تازه تاسیس بودن اون فعلا تا ثبات پیدا کردن اون فعلا به هیچ وجه سرمایه گذاری در اون رو به صلاح نمیدونم . و اما بریم سر معرفی کامل سایت paidtrustلطفا در ادامه مطلب همراهمان باشید.:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 6641
:: برچسب‌ها: سایت خارجی paidtrust,paidtrust,pid to click,با پرداخت آنی,پرداخت آنی,سایتهای تبلیغات کلیکی,تبلیغات کلیکی,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد در منزل,کسب درآمد با چند کلیک در روز,درآمدزایی آسان,مانی گروپ,کسب درآمد از سایتهای خارجی,کسب درآمد از دلار پرفکت مانی,پرفکت مانی,اوکی پی,
سایت معراج(بدون آگهی)
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:39
آگهی های سایت معراج توسط مدیر سایت حذف شدند و منتظر جذب آگهی هستند.
سایت تبلیغات کلیکی معراج
تعداد آگهی استاندارد : 0 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان درآمد روزانه : 0 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4052
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,پی تی سی معراج,معراج,
سایت نئوباکس فارسی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:15

نئوباکس فارسی

تعداد آگهی استاندارد : 7 عدد ارزش هر آگهی : 12 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 4.9 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.96 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5160
:: برچسب‌ها: سایت نئوباکس فارسی,نئوباکس فارسی,نئوباکس,باکس,نئو,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,
سایت کلیک باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:07

کلیک باکس

تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
درآمد روزانه : 200 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 10,000 تومان , 20,000 تومان

 :: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4803
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,کلیک باکس,کلیک,باکس,
سایت نوکان باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:00
نوکان باکس
تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 3 عدد ارزش هر آگهی : 5 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 6 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : مثبت بودن امتیاز+50 درصد بازیافت سرمایه


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5009
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,نوکان باکس,نوکان,باکس,
سایت الترامانی
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:44
تعداد آگهی استاندارد : 6 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 3 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
تعداد آگهی گوگل : 20 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 3 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.2 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 15,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : 50% بازیافت سرمایه


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4142
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت الترامانی,الترامانی,
سایت دی باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:10
تعداد آگهی استاندارد : 13 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 15,000 تومان , 30,000 تومان
کارمزد برداشت : 5 درصد
قوانین برداشت : داشتن امتیاز مثبت ، برداشت دو برابر سرمایه گذاری
وضعیت سایت : عدم پرداخت،مشکوک


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5078
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت دی باکس,دی باکس,باکس,دی,
سایت فلش باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:09
وضعیت سایت : اسکم ساسپند شدن سایت


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4934
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت فلش باکس,فلش باکس,باکس,فلش,
سایت تیک باکس 2
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:06
تعداد آگهی استاندارد : 8 عدد
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
سایتی خوب برای سرمایه گذاری با سودی عالی


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4970
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت تیک باکس 2,تیک باکس,تیک,باکس,تیک باکس 2,
سایت تیک باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 01:04
تعداد آگهی استاندارد : 3 عدد ارزش هر آگهی : 1 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 3 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.2 تومان
حداقل برداشت : 3,000 تومان , 8,000 تومان , 12,000 تومان
کارمزد برداشت : 4 درصد


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 4747
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,تیک باکس,سایت تیک باکس,تیک,باکس,
سایت پایتخت باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:02
تعداد آگهی استاندارد : 7 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
درآمد روزانه : 140 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 7 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 2 تومان
حداقل برداشت : 2,000 تومان , 5,000 تومان , 10,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5925
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,پایتخت,پایتخت باکس,باکس,
سایت آواباکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 03:01
تعداد آگهی استاندارد : 7 عدد ارزش هر آگهی : 15 تومان
درآمد روزانه : 200 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 3 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 20 تومان
حداقل برداشت : 3,000 تومان , 6,000 تومان , 9,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5847
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,آوا باکس,باکس,آوا,آواباکس,
سایت باکس ایران زمین
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:57
تعداد آگهی استاندارد : 10 عدد ارزش هر آگهی : 10 تومان
درآمد روزانه : 200 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های اجاره ای : 5 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم : 2 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 8,000 تومان , 12,000 تومان


:: موضوعات مرتبط: اسکم یا تعطیل شده, | بازدید : 5902
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,سایت باکس ایران زمین,ایران زمین,باکس ایران زمین,باکس,
سایت مریتا
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 02:54
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 30 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 4 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.6 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 20,000 تومان
کارمزد برداشت : 20 درصد قوانین برداشت : مثبت بودن امتیاز


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 4951
:: برچسب‌ها: کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,مریتا,سایت مریتا,
سایت فارس باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:49
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 30 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 2 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 2 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 0.8 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 20,000 تومان
کارمزد برداشت : 20 درصد قوانین برداشت : مثبت بودن امتیاز


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 5104
:: برچسب‌ها: سایت فارس باکس,فارس باکس,کسب درآمد,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمدی آسان,کسب درآمد راحت,کسب درآمد با کلیک,
سایت یک باکس
نوشته شده توسط ادمین در ساعت 04:33
تعداد آگهی استاندارد : 5 عدد ارزش هر آگهی : 20 تومان
تعداد آگهی کوچیک : 1 عدد ارزش هر آگهی : 4 تومان
تعداد آگهی خیلی کوچیک : 4 عدد ارزش هر آگهی : 2 تومان
ارزش کلیک زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای : 4 تومان
سود 40 درصدی شما از هر کلیک استاندارد در این سایت : 1.6 تومان
حداقل برداشت : 5,000 تومان , 10,000 تومان , 20,000 تومان
کارمزد برداشت : 20 درصد قوانین برداشت : مثبت بودن امتیاز


:: موضوعات مرتبط: کسب درآمد به ازای کلیک, | بازدید : 6416
:: برچسب‌ها: سایت یک باکس,یک,باکس,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد,کسب درآمد آسان,کسب درآمد با کلیک,پی تی سی,